Category Archives: Java

Java

Docker cho người mới bắt đầu (P3)

Bài viết giả sử bạn đã đọc phần 1 và phần 2 trong loạt bài viết của mình rồi. Phần này, mình sẽ cùng build 1 image cho riêng mình…. Read more »

Docker cho người mới bắt đầu (P2)

Bài viết này giả sử bạn đã đọc Phần 1 trong loạt bài giới thiệu về Docker cho người mới bắt đầu của mình. Các thành phần cơ bản của… Read more »

Docker cho người mới bắt đầu (P1)

Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài viết về Docker của mình, mời các bạn đón đọc. Người người docker, nhà nhà docker Thời gian gần đây, docker… Read more »

Cách Java truyền đối số : giá trị hay tham chiếu (pass-by-value hay pass-by-reference)

Kết quả:

Có khi nào bạn hỏi tại sao chưa ? Trước tiên, mình khẳng định rằng: Java luôn truyền đối số bằng giá trị (pass-by-value). Khi khởi… Read more »