Category Archives: Development tips

Mongodb lookup array nhưng vẫn đảm bảo thứ tự

Vấn đề Trong mongodb aggregation framework, lệnh $lookup không đảm bảo thứ tự đầu ra sẽ giống đầu vào. Vd: mình có 2 collections: users và quests. Mỗi user sẽ… Read more »

Kết nối database production từ máy local với các GUI tool (MySQLWorkBench, Robomongo…)

Thông thường, để đảm bảo tính bảo mật cho production database, các database server sẽ “bế quan toả cảng”, không giao thiệp với bên ngoài bằng các biện pháp: Chỉ… Read more »

Xamarin – So sánh mobile ORM: SQLite.NET và Realm

Từ bài viết: http://blog.appconus.com/2015/08/06/gioi-thieu-realm-giai-phap-thay-the-cho-sqlite-2/ Thì bạn có thể thấy thì: trước đây khi làm với mobile db người ta chỉ nghỉ tới SQLite và giờ đây là Realm (bên cạnh… Read more »

haproxy load balancing

Scale Socket.IO với Redis và HAProxy – Bài 2: HAProxy load balancing

Bài trước mình đã giới thiệu Socket.IO và chạy một một instance Socket.IO trên PORT 3000. Nhưng một thằng thì chỉ phục vụ được một số lượng client nhất định… Read more »

backup mongodb liên tục với crontab

Bối cảnh Hệ thống bạn đang chạy ngon lành, bỗng 1 ngày đẹp trời, ổng cứng bị hỏng, không thể phục hồi dữ liệu. Hay 1 ngày đẹp trời hơn,… Read more »

MongoDB 3.2.x, 3.4.x replica set on ubuntu 16.04 tutorial

Mongodb replica set là một giải pháp để đảm bảo hệ thống luôn đáp ứng tốt, kể cả khi server có vấn đề. Đôi điều về replica set Với replica… Read more »

Redis High Availibility với Sentinel và Replication

Bối cảnh Bạn dùng redis để đệm dữ liệu cho 1 ứng dụng chat. Một ngày đẹp trời, bạn đang đi nhậu với chiến hữu, sếp điện thoại kêu lên… Read more »