Category Archives: Chiến tranh, lịch sử

Chân trần Chí thép – hồi đó tao khổ lắm, đâu sướng như chúng mày bây giờ

Ờ, ít nhất một lần trong đời, bạn đã được nghe thế hệ đi trước nhận xét như vậy. Vậy, có bao giờ bạn tự hỏi, hay tự tìm hiểu… Read more »