Category Archives: Android

Đổi tên file apk mặc định trong mỗi lần build

Mặc định Mặc định, khi bạn chạy app, apk file sẽ được đặt ở /app/build/outputs/apk/. Nếu debug thì tên file sẽ là app-debug.apk, và app-release.apk với trường hợp release. Những… Read more »

Android Studio – cấu hình để build release apk với một cú nhấp chuột

Thông thường, khi build release apk, ta thường vào Build -> Generate signed apk sau đó điền các thông tin cần thiết về release keystore, alias, password… Những thông tin… Read more »

Tích hợp liên tục (Continuous Integration) và ứng dụng CircleCI vào rails

Tích hợp liên tục Thời xa xưa Thời sinh viên, mỗi khi có một bài tập nhóm, phải làm chung, nhóm thường chia công việc ra, mỗi người làm một… Read more »

Hybrid app với Ionic – Bài 1: Giới thiệu về hybrid mobile app và Ionic Framework

Như chúng ta đã biết, hiện nay việc phát triển các ứng dụng di động được chia làm 3 loại chính : Native App, Mobile Web App và Hybrid app…. Read more »

Hệ thống chat thời gian thực với XMPP, ejabberd, ruby + xmpp4r, Android + Smack (Phần 1)

Phiên bản nháp, chưa hoàn thiện, loạt bài viết đang được viết… Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng một hệ thống chat… Read more »