Author Archives: Võ Trần Hiếu

haproxy load balancing

Scale Socket.IO với Redis và HAProxy – Bài 2: HAProxy load balancing

Bài trước mình đã giới thiệu Socket.IO và chạy một một instance Socket.IO trên PORT 3000. Nhưng một thằng thì chỉ phục vụ được một số lượng client nhất định… Read more »

Scale Socket.IO với Redis và HAProxy – Bài 1: Giới thiệu Socket.IO, chạy demo

Socket.IO là gì? Vào đây coi nè, http://socket.io/ :))) Socket.IO là cái Real-time framework được ứng dụng vào rất nhiều việc. Ví dụ: Real-time analytics Bạn nào dùng Google Analytics… Read more »

Dùng PM2 để quản lý ứng dụng Node.js trên môi trường production

Giới thiệu Trong quá trình develop một Node.js application, bạn có thể chạy app bằng cách: node app.js để test, nhưng khi đưa app lên môi trường production bạn không… Read more »