Author Archives: Cao Quảng Bình

About Cao Quảng Bình

Lập trình và hơn thế nữa

backup mongodb liên tục với crontab

Bối cảnh Hệ thống bạn đang chạy ngon lành, bỗng 1 ngày đẹp trời, ổng cứng bị hỏng, không thể phục hồi dữ liệu. Hay 1 ngày đẹp trời hơn,… Read more »

MongoDB 3.2.x, 3.4.x replica set on ubuntu 16.04 tutorial

Mongodb replica set là một giải pháp để đảm bảo hệ thống luôn đáp ứng tốt, kể cả khi server có vấn đề. Đôi điều về replica set Với replica… Read more »

Redis High Availibility với Sentinel và Replication

Bối cảnh Bạn dùng redis để đệm dữ liệu cho 1 ứng dụng chat. Một ngày đẹp trời, bạn đang đi nhậu với chiến hữu, sếp điện thoại kêu lên… Read more »

Continuous Integration (CI) – Deployment (CD) với gitlab – kỉ nguyên mới cho CI/CD

Để đọc bài viết này bạn cần biết về docker: nếu bạn chưa biết docker thì có thể bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để làm quen với nó qua… Read more »

Rails auto deployment với mina

Mở đề Là một rails developer, việc deploy là một công việc hết sức quen thuộc, hết sức thường xuyên. Khi deploy, bạn sẽ phải upload source code, migrate database,… Read more »

Giả lập client-server từ 2 máy tính local với giao thức ssh

Tình huống Bạn muốn: – Lên công ty nhưng vẫn truy cập vào máy ở nhà được 😛 (Hoặc luôn truy cập vào máy tính của người yêu được :D)… Read more »

Kiến trúc Client-Server, IP, PORT và những điều cần biết

Bài viết này, mình sẽ điểm qua vài thuật ngữ trong IT và các vai trò của chúng trong mạng nhà mình. Kiến trúc Client-Server Server: thằng cung cấp dịch… Read more »