Author Archives: Cao Quảng Bình

About Cao Quảng Bình

Lập trình và hơn thế nữa

Mongodb lookup array nhưng vẫn đảm bảo thứ tự

Vấn đề Trong mongodb aggregation framework, lệnh $lookup không đảm bảo thứ tự đầu ra sẽ giống đầu vào. Vd: mình có 2 collections: users và quests. Mỗi user sẽ… Read more »

IP68 – 5ATM – WR20BAR – 100m: điện thoại/đồng hồ của bạn chống nước, kháng nước, chịu nước cỡ nào?

Trước giờ mình có dùng vài con đồng hồ, thông minh có, không thông minh có, máy cơ có, máy pin có, và tất nhiên 1 yếu tố mình rất… Read more »

Kết nối database production từ máy local với các GUI tool (MySQLWorkBench, Robomongo…)

Thông thường, để đảm bảo tính bảo mật cho production database, các database server sẽ “bế quan toả cảng”, không giao thiệp với bên ngoài bằng các biện pháp: Chỉ… Read more »