Tag Archives: redis sentinel replication

Redis High Availibility với Sentinel và Replication

Bối cảnh Bạn dùng redis để đệm dữ liệu cho 1 ứng dụng chat. Một ngày đẹp trời, bạn đang đi nhậu với chiến hữu, sếp điện thoại kêu lên… Read more »