Tag Archives: github

Tích hợp liên tục (Continuous Integration) và ứng dụng CircleCI vào rails

Tích hợp liên tục Thời xa xưa Thời sinh viên, mỗi khi có một bài tập nhóm, phải làm chung, nhóm thường chia công việc ra, mỗi người làm một… Read more »