Tag Archives: deploy rails app to ubuntu server

Cấu hình và deploy tự động rails app lên Ubuntu server với nginx, unicorn, capistrano – P3

Capistrano Nó là 1 gem giúp cho việc deploy lên server được thuận tiện, nhanh gọn lẹ hơn, và đặc biệt là hoàn toàn tự động, bạn chỉ việc cấu… Read more »

Cấu hình và deploy tự động rails app lên Ubuntu server với nginx, unicorn, capistrano – P2

Ở bài viết trước, chúng ta đã đăng ký 1 con VPS của AWS, đồng thời cấu hình bảo mật cho nó xong xuôi, bài này, chúng ta sẽ cùng… Read more »

Cấu hình và deploy tự động rails app lên Ubuntu server với nginx, unicorn, capistrano – P1

Là thân lập trình viên Ruby và Ruby on Rails framework, việc cấu hình server (VPS) để deploy rails app lên server 1 cách tự động là điều hầu như… Read more »