Debuging NodeJS app ES6 babel-node with Intellij IDEA

Vấn đề

Khi coding, hẳn ai trong chúng ta cũng gặp bug, mà đã gặp bug thì phải debug là chuyện đương nhiên như anh Bình lớn lên sẽ lấy vợ vậy 😀

Hồi sinh viên, mới biết code thì hay debug kiểu log giá trị ra, xong đọc log.
Sang năm 3, bắt đầu code Android, từ đó mới biết tới đặt break point để debug chạy từng dòng, và từ đó cuộc đời lập trình sang trang 😀

Bây giờ code NodeJS, lại thêm ES6, rồi babel-node presets 2015 nữa, nên lại quay về với thời thơ ấu: log 😐

May sao, sau 1 hồi mày mò, đào bới, mình cũng tìm ra được cách bắt break point để debug.

Môi trường

Đây là môi trường mình đang dùng trong dự án thật, các môi trường khác cũng tương tự:

  • NodeJS 7.6
  • Intellij IDEA 2016 (cái này mình dùng đồ bản quyền, tuy nhiên bạn có thể dùng các bản khác cũng được, miễn là cùng dòng giống nhà jetbrains)
  • ES6 với babel-node --presets es2015,stage-3

Xem qua đoạn script chạy server của mình trong file package.json:

Để chạy nó thì dùng lệnh:

Cài đặt debug:

Vào menu Run -> Edit configurations, tạo 1 profile mới hoặc sửa cái profile Node.js mặc định như sau:

Trong đó:
– Node interpretor: Bạn trỏ đến node_modules/.bin/node-babel của dự án
– Node parameters: --presets es2015,stage-3 --expose-debug-as=v8debug

Config xong, khi bạn chạy debug thì cửa sổ console nó phải show ra được nội dung chạy tương tự như script dev của bạn á:

Ra được như này là ngon lành rồi, giờ chỉ việc đặt break point và tận hưởng thành quả thôi 🙂


Dòng 26 được tô đỏ là dòng đang đặt break point
Dòng 27 là dòng đang debug tới, tô màu xanh.

Happy coding!

Lập trình và hơn thế nữa

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of