Android Studio – cấu hình để build release apk với một cú nhấp chuột

Thông thường, khi build release apk, ta thường vào Build -> Generate signed apk sau đó điền các thông tin cần thiết về release keystore, alias, password… Những thông tin này là không đổi, và lần nào cũng phải nhập vào rất nhàm chán và tốn thời gian.
Bài viết này sẽ giúp bạn loại bỏ phiền toái đấy.

Chuẩn bị

release keystore

Giả sử file release keystore của bạn tên là: release-key.keystore. Bạn copy nó vào thư mục gốc của dự án.

local.properties

Tiếp đến, bạn mở file /local.properties và thêm vào nội dung sau:

Ví dụ:

Mẹo: Khi sinh keystore, bạn nên dùng chung mật khẩu cho cả aliaskey.
Lưu ý: Những biến này sẽ được dùng ở file /app/build.gradle nên đường dẫn đến storeFile sẽ là ../release-key.keystore.

build.gradle

Trong file /app/build.gradle, scope android, bạn thêm vào config sau:

Code hoàn toàn dễ hiểu đúng không, mình không cần giải thích thêm 🙂
Tiếp. cũng trong android, bạn sửa mục release của buildTypes scope như sau:

Cùng xem qua 1 file build.gradle mẫu:

Thực hiện Sync project để cài đặt các cấu hình mới.

Tiến hành

Trong Android Studio, nhìn góc dưới bên trái, bạn mở thẻ Build Variants, sau đó chọn module apprelease. (Nếu không tìm thấy Build Variants thì bạn có thể vào Views -> Tool windows -> Build Variants)
Screen Shot 2015-11-23 at 9.33.59 PM
Tiếp theo, vào Build -> Rebuild project để build lại dự án với cấu hình mới.
Sau khi build xong, bạn có thể Run app module để sinh file apk. File apk sẽ được đặt ở /app/build/outputs/apk/app-release.apk
Vậy là từ nay, mỗi khi muốn build release apk thì bạn chỉ cần chuyển Build Variant của module cần build (thường là app) sang release rồi Run app là xong 🙂

Thêm chút nữa

Bạn đã bao giờ để ý tên file apk mặc định là app-release.apk, và phải phiền hà vì việc đổi tên nó? Bài viết về Đổi tên file apk mặc định trong mỗi lần build sẽ giúp bạn 🙂

Lập trình và hơn thế nữa

Spread the love
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

Leave a Reply

2 Comments on "Android Studio – cấu hình để build release apk với một cú nhấp chuột"

avatar
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Anonymous
Guest

Cái này là gì vậy bạn:
applicationVariants.all { variant ->
appendVersionNameVersionCode(variant, defaultConfig)
}

Mình sychn bị lỗi:
Error:(36, 0) Could not find method appendVersionNameVersionCode() for arguments [com.android.build.gradle.internal.api.ApplicationVariantImpl_Decorated@6e4cc4d7, ProductFlavor_Decorated{name=main, dimension=null, minSdkVersion=DefaultApiVersion{mApiLevel=15, mCodename=’null’}, targetSdkVersion=DefaultApiVersion{mApiLevel=25, mCodename=’null’}, renderscriptTargetApi=null, renderscriptSupportModeEnabled=null, renderscriptSupportModeBlasEnabled=null, renderscriptNdkModeEnabled=null, versionCode=27, versionName=2.5, applicationId=com.vilalab.supermarket, testApplicationId=null, testInstrumentationRunner=android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner, testInstrumentationRunnerArguments={}, testHandleProfiling=null, testFunctionalTest=null, signingConfig=null, resConfig=[], mBuildConfigFields={}, mResValues={}, mProguardFiles=[], mConsumerProguardFiles=[], mManifestPlaceholders={}, mWearAppUnbundled=null}] on object of type com.android.build.gradle.internal.api.ApplicationVariantImpl.

Cao Quảng Bình
Guest

À, cái đó là phần mình dùng cho bài viết sau (trong mục Thêm chút nữa á :P).

Bạn chỉ việc bỏ 3 dòng code đó đi là sync được nhé!