Gửi email bằng tên miền asiantech.vn từ Gmail

Login vào Gmail, vào Setting (Cài đặt) bằng cách bấm vào hình bánh răng ở góc trên bên phải.
Screen Shot 2015-08-17 at 4.13.06 PM
Trong Setting, chọn thẻ Accounts and Import (Tài khoản và nhập), mục Send email as, bấm Add another email address you own (Thêm tài khoản email của bạn)
Screen Shot 2015-08-17 at 4.20.38 PM
Ở cửa sổ tiếp theo, điền TênEmail của bạn:
Screen Shot 2015-08-17 at 4.14.00 PM
Bấm Next step, bạn được đưa sang màn hình quan trọng nhất:
Screen Shot 2015-08-17 at 4.14.33 PM
– Mục SMTP Server: điền mail.asiantech.vn
– Mục Port: chọn 465
– Mục User name: điền địa chỉ email đầy đủ của bạn, vd: binhcq@asiantech.vn
– Mục Password: nhập mật khẩu để đăng nhập vào email asiantech của bạn.
Bấm Add account. Một email xác nhận sẽ được gửi đến email của bạn, bạn mở email, nhấp vào link xác nhận, ở trang web xác nhận, bấm Confirm (Xác nhận) là xong:
Screen Shot 2015-08-17 at 4.29.53 PM
Vậy là từ nay bạn có thể sử dụng Gmail để gửi asiantech email được rồi:
Screen Shot 2015-08-17 at 4.32.06 PM
Khoan khoan, còn nhận email thì sao?
Để nhận email bạn chỉ việc vào tài khoản email asiantech rồi cấu hình forward (chuyển tiếp) sang Gmail của bạn là xong.

Lập trình và hơn thế nữa

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of